MAEX voor kennisinstellingen

Maatschappelijke initiatieven dragen wezenlijk bij aan het oplossen van de uitdagingen van vandaag en morgen. Toch is er nog weinig zicht op deze initiatieven: wat is hun waarde? Hoe organiseren zij zich? Welke gevolgen heeft hun opkomst?

MAEX helpt met:

Data
Ten behoeve van eigen onderzoek kan de MAEX gegevens leveren over een gewenste selectie van initiatieven.    
Bijeenkomsten
MAEX is in te huren als spreker op uw bijeenkomst.  

ervaringen

"Door maatschappelijke waardebepaling komen initiatieven van actieve burgers en sociaaal ondernemingen los van projectsubsideies.Maatschappelijke innovatie gaat ook hier met creatieve destructie gepaard" 
bron: Maatschappelijke Stand van het Land 2015

Martijn van de steen
co-decaan en adjunct directeur NSOB

"Wetenschappers van Het Groene Brein kijken sinds drie jaar mee met de ontwikkeling van de MAEX. Om te bekijken of het systeem werkt en valide is. En wat blijkt: de wetenschappers geven aan dat de MAEX een valide meet instrument is, goed in elkaar zit en goed zicht geeft op de impact van een initiatief. Kortom, als er zoiets zou bestaan aan "goedgekeurd door wetenschappers van Het Groene Brein" dan zou de MAEX als eerste dit stempel krijgen."

Antoine Heideveld
Directeur Het Groene Brein

Copyright © 2009-2017 Maex

Algemene Voorwaarden