HeaderGezondsamenwerken2.png
Planfase
Startfase
Doorgroeifase
Steadyfase
Hier zie je de fase waarin dit initiatief zich bevind
Bezoek site
Contactpersoon Jacqueline
Bereik

200

Vrijwilligers

0

Themas

Netwerk – Platform

Integratie en Vluchtelingen

Zorg & Welzijn

het MAEX waardeweb
Mee naar de huisarts en de specialist

Hier zie je binnen welke categorieën dit initiatief welzijnswaarde toevoegt. Als je met je cursor over de namen van de categorieën gaat vind je meer informatie over hoe deze initiatieven hier waarde toevoegen.
Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid

Betaald werk

Educatie

Administratieve ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning

Zorg aan huis

Mobiliteit

Dagbesteding

Gezonde levensstijl

Ontwikkeling Ontwikkeling

Educatie

Persoonlijk laten ervaren

Online kennis aanreiken

Coaching, training & begeleiding

Voorlichting

Taal

Vrijetijdsbesteding Vrijetijdsbesteding

Dagbesteding organiserenn

Sport en beweging

Wensvervulling / leed verzachten

Kunst & Cultuur aanbod

Groenbeheer / Natuurbeleving

Ontspanning

Een ander helpen

Levensonderhoud Levensonderhoud

Eten

Onderdak

Gezondheid / Zorg

Kleding

Slim gebruik/ Duurzaamheid Slim gebruik/ Duurzaamheid

Ruilen van goederen / diensten

Delen van goederen, faciliteiten, diensten

Hergebruiken van goederen

Herontwikkelen (bv stadslandbouw/ vastgoed)

Duurzame energie in de wijk

Aanbieden van een dienst (medische kennis en kunde en begeleiding bij het bezoek bij de hulpverlener)

Sociale Veiligheid Sociale Veiligheid

Opvang risicogroepen

Verslavingszorg

Reclassering

Buurtwacht

Preventie in de buurt

Educatie

Sociale Cohesie Sociale Cohesie

1 op 1 contacten (buddy / maatje)

Buurtevenementen

Ontmoeting bij uw initiatief

Samenwerken aan een betere omgeving / Participatie Samenwerken aan een betere omgeving / Participatie

Maatschappelijke activiteiten organiseren

Energie samen organiseren

Sociale veiligheid samen organiseren

Cultuur samen organiseren

Behoeftes

Partners

 • Clienten
 • Afnemers

Geld

 • Investeerders (bv door mede-eigenaarschap, aandelen,...)
 • Sponsoring / Subsidie (geld dat je niet terug betaalt)

Advies

 • Financieel
 • Verdienmodel
 • Communicatie

Aandacht

 • Lokale media
 • Landelijke media
 • Social media
 • Erkenning

Overige

 • Bewustwording

Mede mogelijk gemaakt door:

-

Ado Den Haag in de maatschappij, Lammertink Groep Totaalonderhoud, Winkelman en van hessen, Mooi! Xtra stichting vrienden van Xtra

Nieuwsberichten

Geen reacties gevonden

Reacties & waarderingen

Geen reacties gevonden

Waardeer en reageer

Copyright © 2009-2017 Maex

Algemene Voorwaarden