CollactivHeaderLoesje.jpg
Planfase
Startfase
Doorgroeifase
Steadyfase
Hier zie je de fase waarin dit initiatief zich bevind
Neem contact op Bezoek site
Contactpersoon Rickert
Bereik

1.280

Vrijwilligers

80

Themas

Netwerk – Platform

Sociale Cohesie

Wijk - en Buurtontwikkeling

het MAEX waardeweb
Collactiv

Hier zie je binnen welke categorieën dit initiatief welzijnswaarde toevoegt. Als je met je cursor over de namen van de categorieën gaat vind je meer informatie over hoe deze initiatieven hier waarde toevoegen.
Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid

Betaald werk

Educatie

Administratieve ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning

Zorg aan huis

Mobiliteit

Dagbesteding

Gezonde levensstijl

Ontwikkeling Ontwikkeling

Educatie

Persoonlijk laten ervaren

Online kennis aanreiken

Coaching, training & begeleiding

Voorlichting

Taal

Vrijetijdsbesteding Vrijetijdsbesteding

Dagbesteding organiserenn

Sport en beweging

Wensvervulling / leed verzachten

Kunst & Cultuur aanbod

Groenbeheer / Natuurbeleving

Ontspanning

Een ander helpen

Levensonderhoud Levensonderhoud

Eten

Onderdak

Gezondheid / Zorg

Kleding

Slim gebruik/ Duurzaamheid Slim gebruik/ Duurzaamheid

Ruilen van goederen / diensten

Delen van goederen, faciliteiten, diensten

Hergebruiken van goederen

Herontwikkelen (bv stadslandbouw/ vastgoed)

Duurzame energie in de wijk

Sociale Veiligheid Sociale Veiligheid

Opvang risicogroepen

Verslavingszorg

Reclassering

Buurtwacht

Preventie in de buurt

Educatie

Sociale Cohesie Sociale Cohesie

1 op 1 contacten (buddy / maatje)

Buurtevenementen

Ontmoeting bij uw initiatief

Samenwerken aan een betere omgeving / Participatie Samenwerken aan een betere omgeving / Participatie

Maatschappelijke activiteiten organiseren

Energie samen organiseren

Sociale veiligheid samen organiseren

Cultuur samen organiseren

Behoeftes

Partners

 • Clienten
 • Gebruikers
 • Afnemers

Ruimte

 • Minder bureaucratie
 • Experimenten
 • Vergunningen

Materiaal

 • Werkplek

Handen

 • Betaalde medewerkers
 • Vrijwilligers
 • Bestuur

Geld

 • Investeerders (bv door mede-eigenaarschap, aandelen,...)
 • Sponsoring / Subsidie (geld dat je niet terug betaalt)
 • Lening

Advies

 • Organisatorisch
 • Financieel
 • Verdienmodel
 • Communicatie
 • Juridisch

Aandacht

 • Lokale media
 • Landelijke media
 • Social media
 • Erkenning

Mede mogelijk gemaakt door:

Nieuwsberichten

Reacties & waarderingen

Adina

31 / 10 / 2017

Eva

31 / 10 / 2017

Edgar

31 / 10 / 2017

Maurits

31 / 10 / 2017

Steven

30 / 10 / 2017
Waardeer en reageer
KVK Nummer
59115858
BTW nummer
Adres
Rijswijkseplein 79, 2516 GZ, Den Haag
Telefoon
+31848355605

Copyright © 2009-2017 Maex

Algemene Voorwaarden