Fase

Planfase (17)
Steadyfase (24)
Startfase (62)
Doorgroei (75)
Gestopt (3)
Laat meer zien
Laat minder zien

Thema‘s

Arbeidsmarkt (0)
Mobiliteit (0)
Armoede & Sociale uitsluiting (0)
Netwerk - Platform (0)
Cultuur (0)
Educatie (0)
Emancipatie (0)
Sociale Cohesie (0)
Groen & Openbare ruimte (0)
Sport & Bewegen (0)
Integratie en Vluchtelingen (0)
Veiligheid (0)
Internationaal & Ontwikkelingssamenwerking (0)
Vitaal Platteland (0)
Jongeren (0)
Wijk & buurtontwikkeling (0)
Krimp (0)
Wonen (0)
Leefbaarheid (0)
Zorg & Welzijn (0)
Duurzaamheid & Energie (0)
Ouderen (0)
Laat meer zien
Laat minder zien
174
Initiatieven
44u
Vrijwilligers uren per initiatief
314.000
Bereikte mensen in Den Haag
30%
Eigen verdiensten