De MAEX maakt de maatschappelijke waarde van Haagse initiatieven transparant en laat zien wat deze initiatieven toevoegen voor hun doelgroep en omgeving, wie dat mogelijk maken, en waar de initiatieven behoefte aan hebben. Dit zorgt voor lokale zichtbaarheid, verbinding met relevante Haagse partners en het helpt met het vinden van fondsen, materialen, vrijwilligers, etc.

107
Initiatieven
44u
Vrijwilligers uren per initiatief
222.000
Bereikte mensen in Den Haag
30%
Eigen verdiensten
Partners
Bekijk alle partners!
Wil je meer weten over onze organisatie?

Deze website en de inhoud daarvan zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Overname is zonder schriftelijke toestemming van MAEXchange B.V. niet toegestaan. MAEXchange B.V. behoudt zich in dit kader alle rechten voor.

onderdeel van: